Sprožilec Kritja

Pojem se pojavlja pri zavarovanjih civilne odgovornosti, kjer je zaradi dejstva, da civilna odgovornost traja v času, včasih težko določiti, kaj bi bil zavarovalni primer, ki se mora uresničiti v času trajanja zavarovanja. Običajno se v praksi kot sprožilec kritja pojavljajo bodisi škodno ravnanje, škodni dogodek ali vložitev odškodninskega zahtevka.