Stopnja Udeležbe

Relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima podatkoma, od katerih se prvi nanaša na del in drugi na celoto istega pojava. Če razmerje pomnožimo s 100, dobimo odstotno stopnjo udeležbe.