Stopnja

1. Kar izraža obseg ali raven pojava glede na razpon, lestvico.
2. Razmerje do česa drugega, ponavadi izraženo v odstotkih, kar se običajno uporablja v poslovnih financah.
3. udeležbe, kar se uporablja izključno v računovodenju.