Stroški Vplačil

Pri življenjskih zavarovanjih – delež premije, namenjen pokrivanju stroškov, ki zavarovalnici nastajajo ob vplačilu premije zavarovalca. Čeprav ti stroški nastopajo tudi pri premoženjskih zavarovanjih, jih tam praviloma ne definiramo posebej, ampak so opredeljeni v okviru stroškovne premije.