Stroškovna Premija

Delež premije, namenjen pokrivanju stroškov zavarovalnice.