Subrogacija

na splošno pomeni zakonski prenos terjatve na drugo osebo. Subrogacijo praviloma zasledimo v primerih, ko neka oseba zaradi upravičenega interesa izpolni obveznost druge osebe.
Pri zavarovanju je določena v korist zavarovalnice do oseb, ki so odgovorne za povzročitev škode, in ima nekoliko drugačen pomen kot pri ostalih subrogacijah, saj zavarovalnica pri izplačilu zavarovalnine ne izpolnjuje tuje obveznosti, ampak svojo. Izpeljana je namreč iz škodnega principa, ker bi bil v nasprotnem primeru z izplačilom zavarovalnine, ki bi pomenila plačilo polne škode, prost obveznosti tudi povzročitelj škode (na primer pri požarnem zavarovanju požigalec, pri vlomskem zavarovanju vlomilec ipd.).
V praksi zasledimo največ subrogacij zavarovalnic pri zavarovanju avtomobilskega kaska, običajno do odgovornostnih zavarovalnic povzročiteljev prometnih nesreč.