Tabela Invalidnosti

Tabele, v katerih so opredeljeni odstotki invalidnosti za popolno in delno izgubo ali okvaro posameznega organa ali uda. Tabela invalidnosti je praviloma sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb, uporablja pa se tudi pri drugih oblikah zavarovanj, pri katerih lahko pride do poškodb oseb.