Tehnična Obrestna Mera

Obrestna mera, ki jo zavarovalnica uporabi za izračun premije življenjskih zavarovanj.