Tehnična Premija

Del zavarovalne premije, ki je namenjen poplačilu zavarovalnin ali odškodnin iz zavarovalnih primerov.