Temeljne Nevarnosti

TEMELJNENEVARNOSTI–Sonevarnosti,kijihzavarovalnicaponujakotosnovoinsozavarovanetakoj,kojesklenjenazavarovalnapogodbazadoločenovrstozavarovanja.