Tontine

Zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in tako kapitalizirano premoženje razdelila med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost, oziroma med dediče umrlih zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci. Tovrstna zavarovanja po Zakonu o zavarovalništvu sodijo v samostojno zavarovalno vrsto (22).