Tveganje

1. Možnost, da se bo uresničila nevarnost, kar bo povzročilo negativne ekonomske posledice.
2. Izpostavljanje nevarnosti, nezmožnost vplivanja, napovedovanja uresničitve nevarnosti z ekonomskimi posledicami.
3. Za dosego cilja podajanje v nevarnost, da se zamišljeno ne bo zgodilo oziroma da se bo zgodilo kaj, kar bo pokvarilo uresničitev zamišljenega.