Underwriting

Angleški izraz za celoto postopkov, ki jih zavarovalnica izvede pred prevzemom rizika v zavarovanje. Zajema analizo rizika, vrednotenje rizika (oceno rizika) in izstavitev zavarovalne police. Neposredni slovenski prevod izraza ne obstaja.