Unit Linked Zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje, vezano na enoto premoženja nekega (s strani zavarovalca določenega) vzajemnega sklada.