Valuta

1. Denarna enota neke države (ali skupine držav – EU).
2. Datum zapadlosti plačila (obveznosti).