Valutno Tveganje

Tveganje, ki izvira iz negotovosti bodočega razmerja med vrednostjo domače in neke tuje valute. Tovrstno tveganje je predvsem pomembno, kadar so bodoče obveznosti opredeljene v drugačni valuti kot pa sredstva, ki so namenjena poplačilu teh obveznosti.