Varčevalna Premija

Del tehnične premije življenjskih (in pokojninskih) zavarovanj, namenjen poplačilu obveznosti zavarovalnice, ki jih ima slednja v primeru doživetja zavarovanca.