Varnostni Dogodek

Del tehnične premije, s katerim zavarovalnica krije (za zavarovalnico) negativne odklone v pričakovanem (povprečnem) škodnem dogajanju.