Vdovska Renta (Pokojnina)

Zavarovanje oziroma izplačilo rente po zavarovanju, pri katerem se v primeru smrti zavarovanca pravica do rente (delno ali v celoti) prenese na njegovega zakonskega partnerja.