Večkratna Premija

Način poravnave obveznosti zavarovalca, pri katerem se zavarovalec in zavarovalnica dogovorita, da bo, za razliko od enkratne premije, zavarovalec premijo vplačal v več obrokih. Glej tudi redna premija.