Večkratno Zavarovanje

Zavarovanje iste stvari pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto nevarnostjo, za isti interes in isti čas, pri čemer seštevek zavarovalnih vsot ne presega vrednosti zavarovane stvari.