Vezani Nevarnostni Objekti

Gospodarski predmeti kot nevarnostni objekt, pri katerih sta dobrina in vrednost povezani v celoto, saj je v dobrini utelešena vrednost, na primer zgradba, oprema, zaloga; nasprotje nevezanih nevarnostnih objektov.