Vrednostna Škoda

Gospodarska škoda, ki pomeni zmanjšanje ali nezvečanje vrednostnega premoženja oziroma izgubo vrednosti; lahko je vezana na vrsto individualnega premoženja, ki ga škoda zadene, ali pa ne; v poštev prihaja le vezana vrednostna škoda; razlikuje se od naturalne škode.