Vsota Pod Rizikom

Pri življenjskem zavarovanju, razlika med zavarovalno vsoto (obveznostjo zavarovalnice) in vrednostjo zavarovalne police (matematično rezervacijo).