Vsotno Zavarovanje

Zavarovanje, pri katerem se plača vnaprej dogovorjena zavarovalna vsota, ko nastane nevarnostni dogodek; gospodarska škoda se ne predpostavlja, ne ugotavlja in ne meri, prav tako se od nje ne odmeri zavarovalnina oziroma odškodnina po enem od oškodbenih načinov tako kot pri škodnem zavarovanju; pogoj za plačilo zavarovalne vsote je samo nevarnostni dogodek in ne tudi nastala škoda. Vsotna zavarovanja so denimo zavarovanja za primer smrti pri nezgodnih zavarovanjih.