Vsotnopresežkovno Pozavarovanje (Surplus Reinsurance)

Oblika proporcionalnega pozavarovanja, pri katerem si cedent in cesionar razdelita sodelovanje individualno na ravni prevzetega rizika glede na zavarovalno vsoto (včasih glede na ocenjeno maksimalno verjetno škodo) in lastni delež cedenta.
Cedent prevzame toliko odstotkov rizika, kolikor odstotkov predstavlja lastni delež v zavarovalni vsoti. V tem deležu si potem cedent in cesionar delita premijo in vsako nastalo škodo, ne glede na višino le-te.