Vzajemna Skupina

Celotnost nevarnostnih subjektov, ki so v zavarovalnici povezani na podlagi nekaterih gospodarskih nevarnosti, da se oblikuje nevarnostna skupina in izravnajo tveganja v njej; vsi v vzajemno skupino povezani nevarnostni subjekti z zavarovalno premijo prispevajo sredstva za nadomestitev gospodarske škode tistemu med njimi, ki ga škoda doleti.