Vzajemni Pokojninski Sklad

Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, ki se oblikuje s plačilom premij dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s pripisanimi donosi iz naložb sklada. Vzajemni pokojninski sklad ni pravna oseba, njegovi lastniki so zavarovanci sklada. Sredstva vzajemnega pokojninskega sklada so namenjena kritju obveznosti do zavarovancev dodatnega zavarovanja. Vzajemni pokojninski sklad lahko upravljajo zavarovalnice, banke, pokojninske družbe in Kapitalska družba.