Vzročna Zveza

Objektivna vez med vzrokom škode oziroma zavarovano nevarnostjo ali škodljivim dejstvom in nastalo škodo. Kljub objektivnosti je podvržena vrednotenju, v teoriji in praksi tako obstaja več teorij – denimo teorija sine qua non, teorija kvalitetnega vzroka, teorija pretežnega vzroka, adekvatna teorija ipd. –, ki jim je skupen poskus ovrednotiti vzročno zvezo zunaj splošne naravne vzročnosti.