Začetek Zavarovanja

Datum začetka trajanja zavarovanja.