Zajamčeni Donos

Minimalni donos, ki ga bo investitor dosegel in za katerega nekdo jamči. V zavarovalništvu je pomemben v sklopu dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj mora izvajalec pokojninskega zavarovanju jamčiti vsaj z zakonom predpisani minimalni donos.