Zajamčeni Kapital

Zakonsko predpisana meja potrebne višine kapitala, ki ga mora zavarovalnica imeti, da sploh lahko začne delovati.