Zaslužena Premija

Dejanski prihodek zavarovalnice v posameznem obračunskem obdobju. Vključuje obračunano premijo in razliko v prenosni premiji ob začetku in koncu obračunskega obdobja (obračunana premija – prenosna premija ob koncu obdobja in prenosna premija ob začetku obdobja).