Zastaranje

Izguba možnosti uveljavljanja pravice po preteku zakonsko določenega časa. Če torej nosilec pravice svoje pravice več let ne uveljavlja, se domneva, da je izgubil interes na tej pravici.