Zavarovalec

Oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo. Pogosto sta in zavarovanec ista oseba.