Zavarovalna Podskupina

Po Zakonu o zavarovalništvu uskupinjenje različnih zavarovalnih vrst po različnih kriterijih, ki so sorodni posameznim zavarovalnim vrstam. Posamezna zavarovalna vrsta je lahko udeležena v več zavarovalnih podskupinah v celoti ali le delno. Zakon o zavarovalništvu opredeljuje naslednje zavarovalne podskupine: