Zavarovalna Skupina

Po Zakonu o zavarovalništvu uskupinjenje zavarovalnih vrst v dve med seboj ločeni skupini. Zakon tako združuje zavarovalne vrste od 01 do 18 v skupino premoženjskih zavarovanj, zavarovalne vrste od 19 do 24 pa v skupino življenjskih zavarovanj.