Zavarovalni Holding

Po Zakonu o zavarovalništvu je »nadrejena oseba, katere glavna dejavnost je pridobivanje deležev in udeležba v podrejenih osebah, ki so izključno ali pretežno zavarovalnice, pokojninske družbe ali pozavarovalnice s sedežem v Evropski uniji ali tuji državi, kjer je vsaj ena oseba zavarovalnica ali pozavarovalnica, pri čemer ta ni mešani finančni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja finančne konglomerate.«