Zavarovalni Kodeks

Zbirka pravil, ki naj bi jih zavarovalnice spoštovale pri delu z zavarovalci.