Zavarovalni Nadzor

Nadzor nad delovanjem zavarovalnic. V Sloveniji je za zadolžena Agencija za zavarovalni nadzor. Nadzor poteka indirektno in direktno. Indirektni nadzor poteka preko rednega poročanja zavarovalnic o njihovem poslovanju, direktni pa z direktnimi pregledi poslovanja.