Zavarovalni Zastopnik

Oseba, ki v imenu in za račun zavarovalnice sklene zavarovalno pogodbo.