Zavarovalnica

Pravna oseba, ki se kot gospodarski subjekt ukvarja z dejavnostjo zavarovanja.