Zavarovalnina

Znesek, ki ga zavarovalnica izplača zavarovancu ob nastanku zavarovalnega primera.