Zavarovalniška Skupina

Izvedena pravno-organizacijska oblika, ki je v Zakonu o zavarovalništvu definirana kot »… skupina, v kateri je zavarovalnica ali zavarovalni holding oziroma mešani zavarovalni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba eni ali večim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici ali tuji državi.« Pojma ne smemo mešati s pojmom zavarovalna skupina.