Zavarovalstvo

Dejavnost, ki se ukvarja z zavarovanjem oseb, stvari in premoženjskih interesov.