Zavarovanje Na Dogovorjeno Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja se zavarovalnina ravna glede na dogovorjeno vrednost zavarovane stvari, kar po naravi stvari izključuje možnost podzavarovanja.