Zavarovanje Na Taksirano Vrednost

Pri tem odškodbenem načinu zavarovanja gre za obliko zavarovanja na dogovorjeno vrednost. Uporablja pa se predvsem pri zavarovanju dragocenosti, umetniških predmetov, arhivskega materiala ipd.