Zavarovanje Na Tuj Račun

Zavarovanje v svojem imenu in v korist druge osebe, pri katerem je dolžan obveznosti iz zavarovalne pogodbe izpolnjevati zavarovalec, do pravic iz zavarovalne pogodbe pa je upravičena druga oseba, upravičenec.