Zavarovanje Odgovornosti Pri Uporabi Zrakoplovov

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (11), ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo).