Zavarovanje Pomoči

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (18), ki vključuje vsa zavarovanja, ki krijejo pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališča.